EU:s sjöfartsstöd under luppen

Regelverket för statligt stöd till sjöfarten antogs 2004. Enligt detta skulle en översyn göras inom sju år, och EU-kommissionen har nu inlett en konsultationsprocess där medlemsstater, andra organisationer och intressenter har fram till den 14 maj på sig för att delge åsikter och erfarenheter kring sjöfartssektorns utveckling och det nuvarande regelverket. Efter detta kommer kommissionen att fatta beslut om en revidering av reglerna är nödvändig.2004 års regelverk utarbetades av generaldirektoratet för transport och rörlighet. Ansvaret har sedan dess flyttats till generaldirektoratet för konkurrens.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.