EU vill ha fond för varvsgarantier

EU-kommissionen föreslår att det inrättas en skattefinansierad garantifond på EUR 300 miljoner för den europeiska varvsindustrin. Avsikten är att kunna garantera skeppsbyggnadsprojekt fram till leverans. Detta klarar inte den europeiska investeringsbanken eftersom denna enligt sitt regelverk är investmentbank och inte kan låna ut till driftskapital. Inrättande av fonden förutsätter dock en lagändring.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.