EU-kommissionen drar Finland inför rätta

EU-kommissionen har beslutat stämma Finland, Grekland, Frankrike, Italien och Polen inför EU-domstolen. Orsaken är att länderna inte lyckats uppfylla kraven på tillgång till mottagningsanläggningar för avfall och lastrester från fartyg. Samtidigt har Tyskland, Estland och Spanien fått motiverade yttranden – steget innan stämning – av samma orsak.