EU-kommission granskar dansk tonnageskatt

EU-kommissionen har beslutat att öppna en formell undersökning kring det danska tonnageskattesystemet. Kommissionen är särskilt intresserat av tre förändringar i den senaste versionen av systemet. Detta är:Antalet fartyg på tidscharter i tonnagesystemet. Danska rederier kan ha upp till 90 procent av flottan på tidscharter. Alla inkomster från poolarrangemang kan beskattas inom tonnagesystemet. Och slutligen, rederier som inte har varit under tonnageskattesystemet, kan välja att gå med 2007 och dra nytta av systemet retroaktivt till 2001.EU-kommissionen vill klargöra om dessa arrangemang strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Danska Rederiföreningen tar granskningen med ro, eftersom systemet redan har godkänts inom EU.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.