EU har rätt att kräva miljölagstiftning av medlemsstater

EU har, trots att straffrätt inte normalt faller under unionen, rätt att kräva av medlemsstaterna att de har en effektiv lagstiftning när det är nödvändigt för att skydda miljön. Det framkommer i en dom från EG-domstolen som upphäver lagstiftning mot utsläpp från fartyg antagen av Europeiska ministerrådet eftersom unionen redan har den rätten genom EU-kommissionen och EU-parlamentet.EG-domstolen skriver: ”när effektiva, proportionerliga och avskräckande straff utfärdade av nationella myndigheter är ett viktigt medel för att bekämpa allvarliga miljöbrott, kan EU:s lagstiftande organ kräva av medlemsstaterna att de introducerar sådana straff.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.