EU-domstolen gör tummen ned för lagstiftning som kriminaliserar sjöfolk

EU-domstolen har anullerat den lagstiftning som kan innebära fängelsetraff och böter för företag och enskilda vid utsläpp från fartyg, även om det rör sig om en olyckshändelse. Domstolen fällde sitt avgörande på en teknikalitet och nu får EU:s institutioner arbeta fram en ny lagstiftning.Den lagstiftning som nu fått tummen ned är mycket hårt kritiserad från sjöfartshåll, inte minst av Intertanko, Intercargo och the International Salvage Union, som menar att den står i strid med internationell rätt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.