Esvagtfartyg slog rekord – 15 år utan olyckor

Esvagt och besättningen på standby/räddningsfartyget ”Esvagt Preserver” firade ett något ovanligt rekord i förra veckan, 15 år utan någon olyckshändelse ombord. Sedan 1991 har fartyget opererat i Nordsjön utan någon LTA (Lost Time Accidents), när någon ombord råkar ut för en olycka. ”Esvagt Preserver” är, med undantag för varvsbesök vartannat/vart tredje år, alltid på Nordsjön. Besättningsbyten, proviantering och bunkring sker till sjöss. Besättningen blir avlöst var fjortonde dag med båt från Esbjerg.