Esvagt beställer i Singapore

Esvagt, som är ett dotterbolag till SvitzerWijsmuller, har lagt en beställning på fyra standby/räddningsfartyg hos ASL Shipyard i Singapore. De fyra fartygen levereras 2007 till ett nystartat företag i Storbritannien, Esvagt/Maersk Ltd, som skall satsa på den brittiska marknaden.