Estniskt-svenskt avtal om operativt samarbete

På tisdagen undertecknades avtalet om operativt samarbete gällande sjö- och flygräddningen mellan estniska gränsbevakningsväsendet och svenska sjöfartsverket och luftfartsverket. Avtalet baseras på ett avtal mellan regeringarna och preciserar samarbetet mellan sjö- och flygräddningscentraler. Avtalet om operativt samarbete föreskriver gemensamma övningar, utveckling av kommunikationssystem i båda länderna och annat samarbete i sjö- och flygräddning. Enligt estniska gränsbevakningsväsendet har samarbetet med de svenska kollegorna fungerat mycket bra, men fram tills idag har inte funnits något preciserande avtal för samarbetet.