Estniska staten positiv till Tallinks planer på att köpa Silja

Tallink-koncernens ledning har träffat Estlands närings- och kommunikationsminister för att bland annat diskutera Tallinks eventuella köp av Silja Line. Vid mötet diskuterades inte ett direkt statligt stöd för en affär, men däremot om behovet av stöd till estnisk sjöfart.Estlands närings- och kommunikationsminister Edgar Savisaar sade vid mötet att ett köp av Silja Line skulle kunna få fler turister till Tallinn. Tänkbara stödformer till rederierna skulle enligt Savisaar kunna vara skatteförmåner, stöd för utbildning av ombordanställda eller befrämjande av miljövänliga åtgärder. Ministern jämförde beskattningen i olika länder och konstaterade att exempelvis lettisk flagg skulle vara billigare än estnisk flagg för ett estniskt rederi. Edgar Savisaar lovade att snarast ta upp sjöfartens problem i regeringen.Ordföranden för Tallinks ledningsgrupp Enn Pant underströk att Tallink årligen transporterar över 3 miljoner passagerare och är ett av Estlands största företag. Rederiet behöver förståelse från staten för att skydda sina intressen, speciellt eftersom Tallink har mycket stora investeringar på gång för att trygga sin position på marknaden.