Estniska sjöfartsakademin får skolfartyg

Med hjälp av EU:s fonder kommer två fiskefartyg att överföras till den estniska sjöfartsakademin för att tjänstgöra som skolfartyg. AS Dagomar på Hiiumaa (Dagö) överlåter den 12 maj den 25,4 m långa ”Pedassaare”, som är byggd i Ryssland 1991. ”Pedassaare” är ett av rederiets åtta fartyg och Dagomar skall enligt avtal sköta fartygets underhåll under fem år.Det andra fiskefartyget, som övertas av sjöfartsakademin något senare, är ”Solveig” (ex ”Frenneodde”), som byggdes 1961 i Sverige. Fartyget ägs av OÜ Kaabeltau på Saaremaa (Ösel).