Estniska regeringen beviljar medel för oljesanering

Estlands regering finansierar miljöbevakning och upprätthållandet av oljesaneringsberedskap med EEK 18,7 miljoner (EUR 1,2 miljoner) ur sin reservfond. Gränsbevakningsväsendet får EEK 12,9 miljoner (EUR 824.000) för att öka antalet miljöbevakningsflygningar och reparera oljesaneringsfartyget "Kati"" (ex ""KBV 003""). Räddningsverket får EEK 5

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.