Estniska och finska oljesaneringsfartyg i övning

Den 26 maj inleddes den estnisk-finska oljesaneringsövningen Rena Havet i Kopliviken i Tallinn. Målet är att öva för bättre koordinering och samarbete vid sanering av stora oljeutsläpp. Enligt scenariot har 10.000 ton olja läckt ut i havet.I övningen deltar estniska gränsbevakningsväsendet, sjöfartsverket och räddningsverket samt finska gränsbevakningsväsendet och miljöinstitutet SYKE. Sammanlagt deltar fyra estniska och tre finska fartyg samt helikopter med LIDAR-utrustning ombord för att kunna analysera oljeprover.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.