Estniska försvaret byter chef

Överbefälhavaren för Estlands försvar, viceamiral Tarmo Kõuts, kommer att lämna försvaret vid det inkommande årsskiftet för att ge sig in i politiken. Han har varit överbefälhavare från år 2000 och säger att han har uppnått målet med sitt arbete. Estland har blivit medlem i NATO och det estniska försvaret har integrerats i NATO:s militära struktur.Sjökapten Tarmo Kõuts gick i land 1990 och deltog i uppbyggnaden av den självständiga staten som den estniska sjöfartsakademins rektor fram till år 1993 och därefter som gränsbevakningsväsendets chef.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.