Estland vill bli attraktivt för rederier

Två parallella estländska utredningar som kretsar kring den nya estniska nya sjöfartspolitiken har nu presenterats. Utredningarna tittar på hur lagstiftningen kan utvecklas och vad som krävs för att rederier ska registrera sina fartyg i det estniska fartygsregistret. Styrmannen på Via Mare, Siim Sokk, rekommenderar i ett magisterarbete att sjömännens skatt minskas med tio procent, bland annat. Samtidigt menar han att fartygsköp och omregistreringar måste förenklas, dessutom ska lagstiftningen ge möjlighet för kommanditbolag som fartygsägare där bolagens medlemmar ska ges skatteförmåner.Tallink Grupps personal- och utvecklingsdirektör Taavi Tiivel konstaterar i sitt magisterarbete att estniska flaggans konkurrenskraft bygger på låga löner och ett investeringsvänligt skattesystem eftersom statligt stöd saknas.