Estland och Sverige tecknar avtal om flyg- och sjöräddning

Estlands inrikesminister Kalle Laanet och Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson undertecknar den 5 februari ett samarbetsavtal om flyg- och sjöräddning. Avtalet fastställer de båda staternas områden för sökning och räddning samt ansvariga myndigheter. I Estland är gränsbevakningsväsendet ansvarig myndighet. I Sverige står Sjöfartsverket för sjöräddning/övervakning och Luftfartsverket för flygräddning/övervakning. Avtalet omfattar också informationsbyte mellan parterna, samt hjälpinsatser och gemensamma övningar. Den estniska regeringen godkände avtalet den 1 februari. Estland har ett likadant avtal med Finland och förbereder ett avtal med Lettland.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.