Estland och Sverige tecknar avtal om flyg- och sjöräddning

Estlands inrikesminister Kalle Laanet och Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson undertecknar den 5 februari ett samarbetsavtal om flyg- och sjöräddning. Avtalet fastställer de båda staternas områden för sökning och räddning samt ansvariga myndigheter. I Estland är gränsbevakningsväsendet ansvarig myndighet. I Sverige står Sjöfartsverket för sjöräddning/övervakning och Luftfartsverket för flygräddning/övervakning. Avtalet omfattar också informationsbyte mellan parterna, samt hjälpinsatser och gemensamma övningar. Den estniska regeringen godkände avtalet den 1 februari. Estland har ett likadant avtal med Finland och förbereder ett avtal med Lettland.