Estland kvarhöll 15 fartyg i fjol

Estniska fartygsinspektionen inspekterade estniska fartyg 335 gånger i fjol och kvarhöll tre. 103 kontroller gjordes utan anmärkningar. Inom hamnstatskontrollen gjordes 407 inspektioner och tolv utländska fartyg kvarhölls. 265 inspektioner var utan anmärkningar.