Estland får EU-erinran om avfallsmottagning

Europakommissionen ger Estland en anmärkning om att EU:s lagstiftning om utrustning för att ta emot fartygs- och lastavfall i hamnar inte uppfylls. Estland har underlåtit att kontrollera att kraven på att ta emot fartygsavfall uppfylls i tillräcklig utsträckning. Estniska närings- och kommunikationsministeriet arbetar med ett förslag för kontroll av mottagande av fartygsavfall i hamnarna.