ESL Shipping förnyar kontrakt med SSAB

ESL Shipping Oy har slutit ett nytt avtal med SSAB EMEA AB om sjötransporter av råvaror på Östersjön. Avtalet gäller till och med mars 2014. För sin stålproduktion skeppar SSAB ut cirka två miljoner ton malm-pellets årligen från Luleå.– Fortsättningen på vårt långvariga samarbete ger uttryck för den säkerhet med vilken vi har skött transporterna även under svåra vinterförhållanden. Vår flotta förnyas och den är planerad precis för denna typ av transporter, kommenterar ESL Shippings verkställande direktör Markus Karjalainen.ESL Shipping transporterade 13 miljoner ton gods under 2010, varav stålindustrin svarade för 70 procent och energiindustrin för 25 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.