Enormt transportbehov efter stormen

Förra helgens storm fällde 75–80 miljoner kubikmeter skog i fyra län. Det motsvarar den totala årsavverkningen i Sverige och i de värst drabbade områdena har skog motsvarande fem årsaverkningar fällts. Sammantaget innebär det ett enormt transportarbete eftersom skogsindustrin i södra Sverige inte klarar denna mängd själv. Dessutom måste skogen tas om hand snabbt för att undvika skador orsakade av insekter. Skogsindustrin räknar med att kunna få bort runt hälften av den fällda skogen fram till sommaren och en första uppskattning säger att runt 25 miljoner kubikmeter måste fraktas bort från södra Sverige.Sjöfartsverket ser nu över möjligheterna att lätta på cabotagereglerna för sjötransporter mellan svenska hamnar, d.v.s. att öppna trafiken för fartyg flaggade i länder utanför EU. Flera svenska skogsbolag som är mycket stora importörer av massaved från Ryssland och Baltikum uppges ha beslutat om importstopp.