Enighet kring IMO-regler för epoximålade tankar

Skeppsbyggare, ägare och klassificeringssällskap har äntligen enats om IMO-standarden för epoximålade tankar. Standarden kommer att tillämpas som en korrosionshämmande åtgärd i ballasttankar på alla typer av fartyg från 500 ton brutto och för dubbla sidor på bulkfartyg från 150 meters längd. Reglerna kommer att gälla för fartyg beställda från och med den 1 juli 2008 med leverans från och med den 1 juli 2012.