En tredjedel av marinhamnen i Tallinn renoverad

Den 15 augusti öppnades den första renoverade delen i marinhamnen Miinisadam i Tallinn. Skanska EMV har byggt 505 meter kaj, ökat djupet och byggt ny tillfartsled till hamnen. Det innebär att NATO-fartyg kan gå till marinhamnen i stället för till passagerarhamnen Vanasadam (Old City harbour). Arbetet har kostat EEK 95,3 miljoner (EUR 6,1 miljoner) och försvarsminister Jaak Aaviksoo har lovat att renoveringen ska fortsätta. Nästa etapp blir att bygga om vågbrytarna.Marinhamnen Miinisadam grundades 1912 och fick sin nuvarande form före andra världskriget. När ryska marinen överlät hamnen den 31 augusti 1994 var den i dåligt skick, bland annat låg ett tiotal fartygsvrak i hamnen. För ett par år sedan vägrade Tallinns dåvarande borgmästare att ge byggnadslov för att renovera kajerna och ville i stället anlägga en strandpromenad i Miinisadam.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.