EMSA chartrar fyra miljöskyddsfartyg

Den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA har fått grönt ljus för att avsätta EUR 17,5 miljoner för att chartra in fartyg som snabbt skall kunna sättas in vid oljespill. Nu är man ute efter fyra fartyg som drivs kommersiellt i något av fyra områden: Östersjön, den västra delen av Engelska kanalen, Atlant-kusten och östra Medelhavet. Avsikten är att skriva avtal där dessa fartyg vid larm avbryter sin ordinarie verksamhet och sätts in i saneringsarbetet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.