Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Politik

Elmsäter-Svärd lovar

Vinterns dialog mellan ministern och näringen mynnar ut i en rad vilkorade budgetlöften.

Regeringen kommer i höstens budgetproposition att föreslå att fler typer av fartyg ska kunna få sjöfartsstöd än de som har rätt till det idag.

– Det kan vara muddringsfartyg, eller varför inte mätfartyg, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med ett leende och lägger till att hon ska ut och åka båt med Ola i sommar och som Sjöfartstidningens läsare vet heter Marin Mättekniks vd och grundare Ola Oskarsson och hans företag har under en rad år fört en kamp för rätten till sjöfartsstöd. En kamp företaget efter många turer förlorade och flaggade ut sina fartyg till Färöarna.

– 2010 var sjöfartsstödet 2,1 miljarder. Sedan dess har ett antal fartyg flaggat om och stödet är idag bara drygt en miljard men utrymmet finns kvar. Därför har vi sagt att vi ska tänka lite praktiskt och se till att fler fartyg kan få ta del av stödet.

Regeringen har tidigare skyllt på EU-regler som inte tillåter att muddringsfartyg och mätfartyg får sjöfartstöd, trots att de får det i andra länder, och att man vill invänta EU:s utredning av sjöfartsstödet innan Sverige ändar uppfattning.

– Vi har märkt att den utredningen kommer att dra ut på tiden och inte minst med tanke på var vi i Sverige har kompetens och stor potential gäller det att tänka praktiskt.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lovar också en proposition där regeringen inför EU:s regelverk om inre vattenvägar under 2013.

– Det innebär att reglerna kan införas 2014, säger ministern till Sjöfartstidningen.

Först måste dock våghöjderna på Vänern utredas eftersom den tidigare utredaren Johan Franson kom fram till att det kan gå för höga vågor på Vänern för att EU-reglerna med bland annat lägre bemanningskrav och enklare fartyg enkelt ska kunna införas i Sverige.

– Där ger vi Trafikverket och SMHI i uppdrag att utreda våghöjderna på delar av Vänern men vi har flera vatten, som Göteborgs skärgård, Stockholms skärgård, Mälaren och längs kusterna som inte behöver utredas. Där har vi så pass mycket data redan.

– Vi gör det här som en följd av kapacitetsutredningen som visar att det egentligen inte finns någon kapacitetsbrist på vattnet.

Elmsäter-Svärd lovade också efter ett möte med näringen i Göteborg flera andra satsningar på sjöfarten i budgetpropositionen i höst, bland annat på forskningen.

– Forskningen på sjöfarten har egentligen försvunnit ut, Estoniafonden har fasats ut och inga nya pengar har skjutits till. I budgetpropositionen kommer en del av forskningsanslagen att vara specifikt för sjöfarten men vi får inte fastna i något stuprörstänkande och bara se sjöfart som transporter.

Till högskolestudenterna lovar infrastrukturministern att hon och utbildningsministern ska ta fram pengar som ska räcka till att betala resor till den fartygsförlagda praktiken och att hon ska öppna möjligheter att praktisera på fler statsfartyg, främst då för gymnasieeleverna.

När det gäller de infekterade frågorna om ett Svenskt internationellt skeppsregister och tonnageskatt vill ministern inte ge något konkret besked.

– Det kommer besked snart, definitivt före budgetpropositionen i höst. Kanske redan i sommar, säger Catharina Elmsäter-Svärd med ett svårtolkat leende.