Fotograf: Transportföretagen

Kategori: Utbildning

Elever och lärare välkomnas till Donsö

Den 2 september, dagen före Donsö Shipping Meet, ges en unik möjlighet för elever och lärare samt studie- och yrkesvägledare att lära sig mer om sjöfartsbranschen och om sjöfartens utbildningar och karriärvägar.

Inbjudan har gått ut till ett stort antal högstadie- och gymnasieelever samt till studie- och yrkesvägledare i Göteborgsregionen. I dagsläget har nära 1.600 elever och drygt 80 studie- och yrkesvägledare anmält sig. 

Syftet är att alla ska få gå ombord på de nya tankfartyg som ligger vid kaj och testa olika moment från branschens yrken. Till exempel kommer de att kunna pröva räddningsdräkter, navigera ett fartyg i simulator och mycket mer. Dessutom får de träffa elever och studenter som går de olika utbildningarna och många andra aktörer inom sjöfartsbranschen.

Stort rekryteringsbehov

Sjöfarten har ett stort rekryteringsbehov, uppger Transportföretagen, och påpekar att det finns goda jobbmöjligheter för den som utbildar sig till branschens yrken. Rapporten Tempen på sjöfartsbranschen visar att 800 tekniska och nautiska befäl samt matroser och motormän behöver anställas inom en femårsperiod. En viktigt uppgift är därför att låta fler ungdomar upptäcka sjöfarten.

– Det är mycket viktigt att öka förståelsen och kännedomen om sjöfartsbranschen. Genom att erbjuda denna aktivitet hoppas vi inspirera ett stort antal ungdomar att välja sjöfartsutbildningen redan till gymnasiet eller längre fram då det är dags att välja högskola, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen som är med och arrangerar dagen.

Viktigt att träffas

Caj Luoma påpekar att det betyder mycket i sammanhanget att träffas.

– Genom möten, diskussioner och att få gå ombord tänker vi att ett intresse ska kunna väckas och fångas.

Han betoner också att sjöfartens kompetensförsörjning är viktig.
– Eftersom 90 procent av allt gods till och från Sverige transporteras på fartyg är branschen en förutsättning för hela samhället och näringslivet. Utebliven rekrytering skulle därför få stora konsekvenser.

Framtidsbransch

– Sjöfarten är en framtidsbransch. En vanlig fråga och tro är om jobben kommer att försvinna när branschen digitaliseras men svaret är nej, jobben kommer finnas kvar och rekryteringsbehovet kommer att vara stort även framöver. Den tekniska utvecklingen kommer snarare föra med sig nya spännande möjligheter, avslutar Caj Luoma.