Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik | Miljö

Ekobonus förlängs till 2022

En förlängning av ekobonus hör till de förslag på satsningar som föreslås av regeringen för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Regeringen föreslår att ekobonussystemet förlängs med 50 miljoner kronor per år till 2022. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

På föreningen Svensk Sjöfart tas regeringens förslag emot med entusiasm.

– Det är ett kvitto på att sjöfarten är en viktig pusselbit för att uppnå ett hållbart samhälle, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Viktig politisk signal

Fredrik Larsson anser att den fortsatta satsningen på ekobonus är en viktig politisk signal som visar att man vill se mer sjöfart och förhoppningsvis fler linjer.

– Det är positivt. Nu finns det större ekonomiska ramar för att förverkliga en överflyttning på nya linjer med nya affärsmodeller. Jag hoppas att detta bidrar till att det finns aktörer som är villiga att satsa, säger Fredrik Larsson till Sjöfartstidningen.

”Känns jättebra”

Även Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, uttrycker sin glädje över förslaget.

– Det känns jättebra. Den första vändan blev väldigt kort. Det var ju egentligen öppet att ansöka bara en månad i slutet på 2018.

I ett av projekten som beviljades stöd kom beskedet i december och trafiken kom igång redan i april.

– Det visar att man med styrmedel kan komma igång väldigt snabbt. Med lite stöd kan man göra väldigt stor skillnad, säger hon till Sjöfartstidningen.

Pia Berglund hoppas att fler söker nu.

– Det är fler som har hört av sig redan innan det här blev känt.

En av många satsningar

Förutom en förlängning av ekobonus föreslår regeringen en rad andra satsningar för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn.

Anslaget till Industriklivet, som stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniksatsningar, föreslås dubblas till 600 miljoner kronor 2020.

Gällande det lokala investeringsstödet Klimatklivet, för minskning av utsläpp av växthusgaser runt om i Sverige, föreslår regeringen att anslaget förstärks med 1,16 miljarder kronor. Det innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020. 

Vidare föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Den premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.