ECSA varnar för europeisk Jones Act

Den europeiska redareorganisationen ECSA varnar för konsekvenserna av ett protektionistiskt regelverk av amerikansk Jones Act-typ i Europa. Organisationen oroas av förslag om att EU borde omdefiniera intra-EU-resor som nationella snarare än som internationella och därmed öppna för cabotageregler inom hela unionen. ECSA:s uttalande kommer efter ett utspel av EU-kommissionens Zoltan Kazatsay på Maritime Industries Forum i Oslo då han hävdade att intra-EU-trafikens internationella status har negativa konsekvenser. ECSA säger att man kan ha fel om kommissionens intentioner och därför behövs ett klarläggande nu.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.