Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Eckerös roro-fartyg byter namn

Eckerö Shipping, dotterbolag till åländska Rederiaktiebolaget Eckerö, byter namn på de flesta av sina roro-fartyg.

Namnbytet görs formellt under den närmaste tiden när fartygen anländer till nästa hamn. I praktiken går det ut på att den första delen av namnet, ”Birka”, lämnas bort. 

Birka Transporter och Birka Shipper har redan bytt namn till Transporter respektive Shipper. Birka Exporter och Birka Carrier byter namn i dag, Birka Express troligen i början av juli och Birka Trader vid besök i första europahamn efter utlossning i Libyen inom ett par veckor.

Renodling

Namnbytena hänger ihop med en klarare struktur inom koncernen, berättar Ken Johansson på Rederiaktiebolaget Eckerö. Ett led i denna process var att byta namn på koncernens lastfartygsrederi från Birka Cargo till Eckerö Shipping. 

– Av roro-fartygen är det bara Baltic Excellent som behåller sitt gamla namn. Birka-förstavelserna försvinner över hela linjen eftersom det var där vi ville renodla. Birka är nu ett fartyg och Birka Cruises kryssningsverksamheten, förklarar Ken Johansson.

Roro-fartygen får också koncernens logotype i skorstenen och bogen.