Eckerö utökar ägandet i Birka Line

Rederiaktiebolaget Eckerö har ökat sitt ägande i Birka Line Abp med 14,7 procentenheter och kontrollerar nu ca 84 procent av aktierna och 82 procent av rösterna. Rederiet har som målsättning att förvärva hela Birka Line och ger nu ett nytt offentligt köpeanbud till de återstående aktieägarna. Anbudstiden avslutas den 30 november.Rederiaktiebolaget Eckerö har nyligen genomfört en emission där 400.000 nya aktier bjöds ut till ägare i Rederiaktiebolaget Eckerö samt till de ägare i Birka Line som sålt sina aktier till Rederiaktiebolaget Eckerö under våren 2007. Emissionen övertecknades med drygt 8.500 aktier. Styrelsen ökade därefter antalet aktier som delas ut så att alla erhåller den mängd som tecknats. Närmare 222.500 aktier tecknades av ägare i Rederiaktiebolaget Eckerö och drygt 186.000 av tidigare ägare i Birka Line.