Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Eckerö Shipping planerar försäljning och utflaggning

Kort efter att Eckerö Shipping meddelade att man går in som delägare i det italienbaserade rederiet Med Cross Lines kom beskedet att man inleder samarbetsförhandlingar med anställda på grund av planerade fartygsförsäljningar.

I ett pressmeddelande skriver Eckerö Shipping att man ”på grund av den ekonomiska situationen och verksamhetsförutsättningarna för frakttrafiken överväger att sälja ett av de mindre systerfartygen och flagga om eller sälja tre av de övriga fartygen”. Vilka fartyg det gäller framgår inte.

Eckerö Shipping har sammanlagt sju fartyg i flottan. Systerfartygen Shipper, Exporter och Transporter om 5.700 dwt går för närvarande i Holmens trafik. Av de större systerfartygen Trader, Carrier och Express om 8.800 dwt går Carrier i trafik för Transfennica och Express för Med Cross Lines. Även Trader är för närvarande i Medelhavet. Baltic Excellent om 6.300 dwt har inga systerfartyg i flottan. Hon köptes på andrahandsmarknaden 2007 för att sättas i Holmens trafik. Även hon är nu sysselsatt i Medelhavet.