Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: RoRo | Fartygsaffärer | Folk/företag

Eckerö delägare i Med Cross

Åländska Eckerö Shipping stärker sitt engagemang i roro-trafiken på Medelhavet genom att ingå samarbetsavtal med italienska Med Cross Lines.

Rederiaktiebolaget Eckerös dotterbolag Eckerö Shipping förvärvar en tredjedel av aktierna i Med Cross Lines. Med affären vill det åländska rederiet skapa ytterligare kontakter och öppna nya marknadsföringskanaler i Medelhavet.

Det italienbaserade rederiet Med Cross Lines bildades för ett och ett halvt år sedan och idkar roro-trafik mellan främst hamnar i Adriatiska havet och Libyen. Eckerö Shipping har i drygt sex månader tidsbefraktat ett av sina roro-fartyg till Med Cross Lines.

– För närvarande är det Express som går i denna trafik. Trader kan också bli ett alternativ, bekräftar Jari Sorvettula, vd för Eckerö Shipping.

Tryggar sysselsättning

Jari Sorvettula säger att Eckerö Shipping går in som delägare i det italienbaserade rederiet för att säkerställa sysselsättningen för sina roro-fartyg.

– Genom samarbetet med Med Cross Lines hoppas vi säkerställa sysselsättningen för våra roro-fartyg samt öppna upp nya möjligheter i framtiden. Vi siktar på att ha fler av våra fartyg i denna trafik.

Han säger att Med Cross Lines till stor del transporterar laster till Afrika, närmast till Libyen och Algeriet.

– Som det framgår av namnet är det också cross trade på Turkiet, Spanien och Frankrike.

Även på spot

På grund av en sviktande roro-marknad i norra Europa har Eckerö Shipping redan under en längre tid sökt nya trafikområden. Tonnage har flyttats till medelhavsområdet där man även opererar på spotmarknaden.

Eckerö Shipping har sammanlagt sju roro-fartyg i sin flotta. Tre av dem är tidsbefraktade till Holmen och ett till Transfennica för transport av skogsprodukter från Sverige respektive Finland. Resten av fartygen seglar för närvarande på Medelhavet.