Dygnspriset för AHTS/PSV fortfarande högt i Nordsjön

Anchor handling tug supply-fartyg (AHTS) har uppnått ett genomsnittligt dygnspris på GBP 58.649 i Nordsjön under juli månad på en marknad där nyttjandegraden för AHTS-fartyg är mellan 80 och 90 procent. Det högsta dygnspriset under föregående månad för AHTS-fartyg var GBP 85.247 för att flytta en rigg. Enligt Seabrokers i Stavanger var det genomsnittliga dygnspriset för Platform supply vessels, PSV:s GBP 27.509 för lastförflyttningar, medan priset för mindre PSV:s (däckkapacitet mindre än 800 kvadratmeter) i medeltal uppgick till GBP 26.000, medan det högsta priset uppgick till GBP 37.000 per dag. Generellt har dagspriset under förra månaden legat 70 till 80 procent högre än för ett år sedan.