Fotograf: Peter Cornelissen

Kategori: Skeppsbyggnad

Dubbeldop för Thun i Kina

Thun Lidköping och Thun London döptes på Avic Dingheng i lördags.

Erik Thun AB genomförde två namngivningsceremonier på varvet Avic Dingheng Shipbuilding Ltd i Kina den 23 mars. Fartygen fick namnen Thun Lidköping och Thun London och är de två första i en serie om fem produkttankfartyg.

Rederiets största hittills

Gudmoder var Alice Brax, barnbarn till Helge Källsson. Fartygen bygger vidare på koncernens gedigna erfarenhet av att bygga båtar och dessa fem blir jämte Thun Venern de största fartyg som hittills funnits i företagets historia och mäter hela 150 meter.

Rötter i 1980-talet

Tillsammans med det kinesiska designföretaget Odely har Erik Thun AB utvecklat en modell som tagit sin utgångspunkt i de båtar som byggdes för koncernen på 1980-talet, men den nya serien är specialdesignade i samråd med varvet Avic för de kunder som kommer att använda fartygen för sina transporter.

I trafik i sommar

Fokus ligger på effektivt nyttjande med mesta möjliga hänsyn tagen till miljömässiga aspekter. Thun Lidköping och Thun London är 149,8 meter långa och har en dödvikt på 18.650 ton, vilket placerar dem i det så kallade intermediate-segmentet. Båda fartygen får isklass 1C och kommer att tas i bruk under sommaren 2019 och ingår då i Gothia Tanker Alliance.