Dramatisk resa för fripassagerare från Nigeria

Polsteams bulkfartyg ”Orla” räddade fyra personer på Atlanten, cirka 60 distansminuter utanför Uruguay. Larmet gick då man i stormväder sett en liten flotte med fyra män som kämpade för sina liv. De fyra nigerianerna hade tidigare varit fripassagerare på ett turkiskt fartyg som uppges heta ”Halil 1”. På grund av vädret var det svårt att ta upp alla män från flotten. Besättningen på 150 meter långa ”Orla” lyckades rädda en man. Övriga räddades av en helikopter som larmades från det polska fartyget.Polsteams fartyg ändrade kurs för att överlämna mannen i Punta del Este Road. Under resan berättade han att historien började i Lagos den 22 april, då han med de tre andra kom ombord på det turkiska fartyget under natten. Önskan var att söka ett bättre liv utomlands. Efter några dagar, då fartyget befann sig mitt ute på Atlanten, upptäcktes fripassagerarna. Besättningen bröt mot alla regler om hur fripassagerare ska behandlas. De fyra männen blev slagna och man försökte tvinga dem att hoppa överbord, vilket inte lyckades. När fartyget anlöpte Buenos Aires förbjöd befälhavaren dem att lämna fartyget. När det lämnat hamn och befann sig uppskattningsvis 100 sjömil från kusten byggde den turkiska besättningen en primitiv flotte, gav nigerianerna lite vatten och mat och kastade dem överbord. De fyra har ansökt om asyl i Uruguay. Kustbevakningen har inlett en undersökning av fallet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.