DP avvaktar utredning före övertagande av P&O:s USA-terminaler

DP World har erbjudit sig att avvakta med övertagandet av P&O:s terminaler i USA under 45 dagar, medan en säkerhetsutredning görs av amerikanska myndigheter. En sådan har tidigare gjorts och godkänts av Bush-administrationen, vilket har mött våldsam kritik i politikerleden. Motståndarna hävdar att det statsägda företaget i Dubai kan innebära en säkerhetsrisk i amerikanska hamnar.