Domstolsförhandling om Costa Concordia uppskjuten

Den expertpanel som utreder Costa Concordias förlisning har fått in över 50 begäran om olika typer av information från åklagare och har därför begärt att få flytta datum för de förberedande domstolsförhandlingarna. En domstol har nu godkänt begäran och satt nytt förhandlingsdatum till 15 oktober.