DNV vill ha CO2-överenskommelse

Sjöfarten står för omkring två procent av världens utsläpp av koldioxid, men om inte det görs teknologiska framsteg kommer dessa utsläpp att öka med 40 till 80 procent till år 2020, enligt Det Norske Veritas (DNV) vd Henrik Madsen. Han säger till Lloyd’s List att det är helt klart att sjöfarten måste vara delaktiga i vad som än kommer efter att nästa Kyoto-period går ut 2012. DNV ser ett behov av en global standard för sjöfarten framtagen genom IMO. Får att nå dit säger Madsen att sjöfarten måste komma överens om en plan innan 2009 eller 2010.”Planen måste vara global annars riskerar vi att det blir ett antal olika regionala regelverk. Sjöfartsnäringen kan därför få ett stort inflytande om vi har kommit överens om något före 2009 eller 2010”, säger Madsen till den brittiska tidningen.