DFDS sparkar mer personal

DFDS Group fortsätter att skära ner på personalstyrkan i land och till sjöss, för att reducera kostnaderna. 27 tjänster kommer nu att försvinna från huvudkontoret i Köpenhamn, vilket motsvarar tio procent av hela personalstyrkan i Köpenhamn. Tio av dessa tjänster är dock vakanta idag, varför ”bara” 17 personer sägs upp. Vidare har DFDS Lisco sagt upp sju landanställda och 27 sjömän ombord på Litauen-flaggade fartyg. I september sade DFDS Group upp 30 sjömän på sina danskflaggade fartyg som besparingsåtgärd, som är en del av företagets Lightship-program. Målet med programmet är att spara omkring DKK 100 miljoner från 2010 och framåt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.