DFDS lämnar Irländska Sjön

DFDS lägger ned sina två kvarvarande linjer över Irländska Sjön, mellan Dublin på Irland och de två brittiska hamnarna Birkenhead och Heysham. Verksamheten upphör i slutet av januari och förhandlingar om uppsägningar av 50 landanställda har inletts.De tre fartyg som opereras på linjerna – ropax-fartygen Liverpool Seaways och Dublin Seaways, båda byggda i Spanien 1997 med kapacitet på 2.300 filmeter och 340 passagerare, samt roro-fartyget Anglia Seaways, byggt i Kina 2000 och på 1.680 filmeter – ägs samtliga av DFDS. Det är ännu oklart vad som ska hända med fartygen, men ett ropax-fartyg tillförs sannolikt DFDS verksamhet i Östersjön.DFDS uppger att skälet bakom nedläggningarna är en markant nedgång i efterfrågan i marknaden sedan 2008 samtidigt som tonnageutbudet inte har anpassats därefter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.