DFDS köper resten av Lys-Line

DFDS har nu köpt de utestående 34 procenten i Lys-Line och i DFDS Lys-Line Rederi från Simonsen Holding och är därmed ensamägare av båda företagen. Ingen av parterna vill uppge storleken på köpeskillingen. Lys-Line etablerades av Leif-Erik Simonsen och Egil Slang 1969.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.