DFDS-fartyg stoppat i Frankrike för oljespill

DFDS Liscos Litauen-flaggade Vytautas är fast i Brest efter ett oljespill på resa från Sverige till Grekland med pappersmassa. Ett franskt övervakningsplan upptäckte ett 37 kilometer långt oljebälte utanför Bretagnes nordvästra kust. Vid spanningen upptäcktes Vytautas som beordrades in till Brest. Fartyget ligger kvar i avvaktan på en utredning om spillet var en olyckshändelse eller medvetet. Vytautas är på 4.500 ton dödvikt och byggt av Shipyard Baltija i Klaipeda 1995.