Detaljplan för Värtapiren vinner laga kraft

Regeringen har avslagit överklaganden från två privatpersoner och en förening mot detaljplanen för utbyggnaden av Värtapiren i Stockholm.Detaljplanen antogs förra hösten av Stockholms stad men har sedan överklagats till Länsstyrelsen och sedan regeringen och nu är det klart att de klagande parterna inte får något gehör.”Endast den omständigheten att någon bor i en kommun och har synpunkter på planeringen medför i sig inte en rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan”, skriver regeringen i sitt beslut angående privatpersonernas överklagan. Det räcker alltså inte att bo cirka 300 meter från hamnen och störas av buller för att man i lagens mening ska vara någon som ”beslutet angår”, vilket krävs för att ha rätt att överklaga.Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings överklagan handlar i huvudsak om att föreningen anser att hamnverksamhet på grund av miljöstörningar inte bör finnas inne i Stockholm utan i andra städer. Regeringen anser att de miljörelaterade frågorna i den saken är utredda.Att detaljplanen nu vunnit laga kraft innebär inte att Stockholms Hamnar kan börja bygga ut piren med planerade 84.000 kvadratmeter. Först måste hamnbolaget få rätt i Miljööverdomstolen dit man själva överklagat ett avslag i miljödomstolen om att bygga ut Värtapiren. Huvudförhandling i Miljööverdomstolen ska hållas i februari.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.