Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Utbildning | Arbetsmarknad

Det Satsas på Sjöfart på Svenska Mässan

I veckan har sjöfarten visat upp sig i flera montrar på Svenska Mässan i Göteborg, där Gymnasiedagarna och Future Skills höjde temperaturen ordentligt.

Det luktar lite gympasal och temperaturen känns som om den ligger på 27 grader, konstaterar Sjöfartstidningens utsända vid en rundtur bland de montrar som har med sjöfart att göra på årets upplaga av Gymnasiedagarna och Future Skills på Svenska Mässan i Göteborg.

Kö till simulatorn

Montern för Chalmers är allmän för Chalmers Tekniska Högskolas utbildningar, men det är ordentlig betoning på sjöfart när Sjöfartstidningen hälsar på i montern. Det är en smärre kö till bryggsimulatorn, som är en av Chalmers mer portabla simulatorvarianter, nya för i år, som används i just rekryteringssyfte. Simulationen som är igång går ut på att köra lotsbåt i Göteborgs hamninlopp.

Ungdomarna som provar passar på att både krocka och gå på grund när de har börjat greppa hur kontrollerna hänger ihop. Även logistikspelet, som normalt står på Sjöfartsmuseet, står uppställt i montern och tre niondeklassare roar sig högljutt med det medan de väntar på simulatorn.

Full högskolebehörighet

Per Barkman, konsult och vd för managementbolaget Crewcomp, ansvarar för sjöfartsaktiviteterna i Chalmersmontern och tycker att det har varit bra trafik av både unga och föräldrar. Den vanligaste frågan han får är ”Vad gör ni då?” säger han, annars är det stor bredd på kunskaps- och intressenivån. Han berättar att alla inte vet om att sjöprogrammen på gymnasienivå ger möjligheter såväl till att jobba direkt som att läsa vidare på högskolenivå.
– Det är många som tror att det är stopp där, men när du går sjöfartsutbildningarna på Öckerö och Lindholmen så har du full högskolebehörighet när du går ut. Det är ungefär som att läsa teknisk linje men de räknas som yrkesutbildningar. Det är inte ett karriärsavgörande val – om du läser ett teknisk basår efter sjöfartsprogrammet har du behörighet till alla högre utbildningar, säger Per Barkman.

Självklart val

De båda sjöfartsgymnasierna, Öckerös seglande gymnasium och Lindholmens tekniska gymnasium, har egna montrar. I Lindholmens står Johan Kiel och Daniel Lopez, som berättar om praktiken på skolans fartyg Origo och att man efter sjöfartsprogrammen på Lindholmen kan få fartygs- eller maskinbefäl klass VIII-certifikat.

– Du får tillräckligt med sjötid för att gå ut och jobba direkt, men de är både högskoleförberedande och yrkesförberedande, säger Johan Kiel.

Daniel Lopez berättar att det var ett självklart val för honom att läsa sjöfart på gymnasiet:

– Båda mina föräldrar jobbar på Stena Line och mina bröder jobbar ombord i Stena. Det är det jag brinner för. Jag ska läsa sjökaptensutbildningen på högskolan. Jag gillar däcksmiljön, navigation och lasthantering, det är det jag trivs bäst med.