Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

”Det är motsägelsefullt”

Drivkraft Sverige anser att sjöfartens omställning kan bromsas in om grödbaserade biodrivmedel inte får räknas mot den föreslagna europeiska kvotplikten.

Drivkraft Sverige välkomnar EU-kommissionens paket Fit for 55 men ser samtidigt brister som innebär en utmaning för bland annat transportsektorn att ställa om. Det behövs bättre förutsättningar för produktion, distribution och utveckling av hållbara biodrivmedel, uppger branschorganisationen, som representerar företag inom drivmedels-, bränsle-, bitumen och smörjmedelssektorerna, i ett pressmeddelande.

Konsekvensutredning saknas

För sjöfarten saknas det en konsekvensutredning om den ska ingå i handeln om utsläppsrätter. Det saknas också en samlad konsekvensutredning om vad alla de olika styrmedel som föreslås inom Fit for 55 får för effekter.

– Samtidigt som man inom EU vill se mer gods på sjön och framhåller sjöfarten som energieffektiv, vill man lägga på nya skatter och styrmedel utan någon samlad bedömning om vad detta kan ge för effekt. Det är motsägelsefullt, säger Johan G Andersson, vd för Drivkraft Sverige, i ett pressmeddelande.

Goda förutsättningar

Drivkraft Sverige har svarat Infrastrukturdepartementet på remisser inom Fit for 55. Det handlar om tre remisser: utbyggnad av infrastrukturen av alternativa bränslen och om flygets och sjöfartens styrmedel.

Sverige befinner sig långt fram i ett europeiskt perspektiv med att använda förnybara drivmedel. Det ger Sverige goda förutsättningar att använda biodrivmedel för att fasa ut fossila drivmedel och på lång sikt att använda dessa för att klara klimatutmaningen inom till exempel flyg och sjöfart, påpekar Drivkraft Sverige i pressmeddelandet.