Destination Gotland får upprättelse, Rikstrafiken förlorar skiljedom

Rikstrafiken har i skiljenämnden förlorat en tvist med Destination Gotland och måste betala ut omkring 300 miljoner kronor som man har hållit inne för åren 2004 till 2006.Tvisten gällde hur trafikavtalet skulle tolkas, om bland annat pengar för bränsleförbrukning ska betalas ut även om bränsleförbrukningen varit lägre än beräknat. Skiljenämnden slår nu fast att pengarna ska betalas ut och att det var tillåtet att använda pengarna till andra investeringar. Förutom pengarna som har hållits inne ska Rikstrafiken betala rättegångskostnaderna.– Vi måste vara självkritiska och konstatera att staten helt enkelt inte har skött det här avtalet på ett riktigt sätt, säger Staffan Widlert, generaldirektör för Rikstrafiken, i ett pressmeddelande.