Den svenska fjärrtrafikflottan nere på 100 fartyg

Storleken på den svenskflaggade handelsflottan i fjärrtrafik har nu nått bottennoteringen 100 fartyg. Den senaste utflaggningen, när Transatlantics ankarhanterare skiftade från svensk till dansk flagg, innebar att den svenskflaggade handelsflottan nu krympt till 138 fartyg med sjöfartsstöd. De övriga 38 är färjor och ropaxfartyg i närtrafik. – Vi har aldrig haft färre fartyg sedan det nuvarande sjöfartsstödet infördes 2001, säger Patrik Silverfjäll på Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.