Arbetet med att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Lübeck hamn och Trelleborgs Hamn har startat. Från vänster: Guido Kaschel, Head of the Lübeck Port Authority, Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn, Ortwin Harms, vd, LHG, Hannes Conzen, vd, TT-Line.

Fotograf: Trelleborgs Hamn

Kategori: Miljö

De vill skapa grön korridor från Trelleborg 

Trelleborgs Hamn, Lübeck hamn och TT-Line vill skapa en grön sjöfartskorridor som ska vara fossilfri till 2040. I veckan har parterna undertecknat ett memorandum of understanding, MoU.

Det var vid årets hamndag i Lübeck under onsdagen den 13 mars som de fyra parterna TT-Line, Trelleborgs Hamn, Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) och Lübeck Port Authority undertecknade ett memorandum of understanding, MoU, kring att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Trelleborg och Lübeck-Travemünde. Det skriver parterna i ett pressmeddelande.

Grön korridor till 2040

Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla hållbara lösningar och konkreta projekt för utfasning av fossila bränslen för att kunna nå målet att bli en grön sjöfartskorridor senast 2040. 

– Vi välkomnar detta initiativ, då hamnarna tillsammans med rederierna har en pionjärroll och måste arbeta fram lösningar gemensamt, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn i pressmeddelandet. 

Projektet och partnerskapet kvalificerar sig som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebankdeklarationen, som både Tyskland och Sverige har undertecknat.

Satsar vidare på landström

Som ett första projekt kommer båda hamnarna att bygga ytterligare landströmsanslutningar. TT-Line kommer att konvertera fyra av sina befintliga fartyg till landström.

– TT-Line ser arbetet med att skapa en grön sjöfartskorridor som en nödvändighet i klimatomställningen. Sjövägen mellan Lübeck hamn och Trelleborgs Hamn är det första viktiga steget som påbörjas. I framtiden kommer arbetet utvidgas till att omfatta hela transportkedjan, säger Ortwin Harms, vd för TT-Line i pressmeddelandet.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.