Danskt/svenskt bogserbåtspar på Svalbard

Svitzer har återigen baserat två bogserbåtar vid Svea Gruva på Svalbard. Detta år är det svenskflaggade Bonden som ersätter Bohus som sjönk i mars. Danskflaggade Sigyn är på plats igen. De båda bogserbåtarna assisterar bulkfartyg som lastar kol vid Svea Gruva. De möter fartygen på öppet hav och assisterar dem genom Akselsundet där strömmarna är starka, till lastningsplatsen som ligger längs in i Van Mijenfjorden cirka 25 distansminuter från Akselsundet. Bogserbåtarna är stationerade på Svalbard fram till jul.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.