Danskt rederi fick ISM-certifikat indraget

Det danska coasterrederiet H. Folmer & Co i Köpenhamn är det första danska rederi som fått sitt ISM/DOC-certifikat indraget av Søfartsstyrelsen. Hela flottan på 13 fartyg måste nu uppsöka närmaste hamn och vänta där tills nya certifikat har utfärdats. Indragningen har varit väntad en tid, men ett överklagande av beslutet behandlades först i förra veckan av Ankenævnet for Søfartsforhold som gav Søfartsstyrelsen rätt. Samma dag gav redarna i H. Folmer & Co, Jørgen Folmer och Uppe Jensen Erria A/S (tidigare Fabricius-BE Marine) uppdraget att sköta rederiets ISM-arbete. H. Folmer & Co har under många år tvistat med Søfartsstyrelsen och Bureau Veritas om ett flertal frågor ombord i fartygen, men problemen har huvudsakligen gällt dokumentation snarare än teknik och drift.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.