Danskt fack kampanjar i Polen

Det danska facket 3F och dess transportavdelning under ledning av Henrik Berlau har inlett en annonskampanj i Polen, där man försöker komma i kontakt med polska sjömän som tidigare har seglat på danska fartyg. Avsikten är att få dem att stämma de danska rederierna för att få ut högre löner. Tidigare var de polska sjömännen betalda efter ett ITF-avtal på lägre nivåer än vad motsvarande danska sjömän fick. Detta är inte längre tillåtet efter Polens inträde i EU. 3F blev förra året bötfällt för förtal efter en kampanj mot danska rederier och DIS-registret.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.